SOUDNÍ TLUMOČNICE A PŘEKLADATELKA

Mgr. Elena Caraus

Překládám, tlumočím a učím jazyky více než 25 let

PRAHA
ČESKÁ REPUBLIKA
EVROPA

Mgr. Elena Caraus je soudní tlumočnice jazyka anglického, ruského a českého zapsaná v seznamu Ministerstva spravedlnosti České republiky (www.justice.cz), IČ: 042811373 a zkušená lektorka anglického, českého a ruského jazyka.

Soudní překlady (úřední/ověřené)

Překlady se soudním ověřením z/do anglického, ruského a českého jazyka:

 • rodného listu
 • oddacího listu
 • čestného prohlášení
 • plné moci
 • diplomu / vysvědčení
 • dodatku k diplomu / vysvědčení
 • potvrzení o studiu /o práci/ o bezdlužnosti
 • výpisu z rejstříku trestů / bankovního účtu / Katastru nemovitosti /
 • Obchodního rejstříku
 • nájemní smlouvy, kupní smlouvy apod.
 • obchodních dokumentů
 • notářského zápisu
 • živnostenského listu
 • finanční zprávy
 • úředního protokolu
 • usnesení / rozhodnutí, rozsudku

a dalších.

Provádím ověřené překlady zdravotnické dokumentace:

 • lékařské zprávy
 • potvrzení od lékaře
 • očkovacího průkazu
 • výsledků laboratorních vyšetření
 • screeningu
 • potvrzení o zdravotní prohlídce
 • propouštějící zprávy
 • výpisu ze zdravotnické dokumentace

a dalších.

ODBORNÉ I BĚŽNÉ PŘEKLADY (viz „O MNĚ“)

 

Tlumočení

se soudním razítkem:

 • u nostrifikační zkoušky
  (všechny předměty),
 • zkoušky pro získání řidičského oprávnění,
 • na matrice,
 • u svatebního obřadu,
 • na úřadech,
 • v bankách,
 • na policii,
 • u soudu
  a další

konferenční
simultánní
konsekutivní

Výuka anglického, ruského a českého jazyka

Výuka jazyků (prezenční i online – Skype, Zoom) se zaměřením na praktické jazykové znalosti:

 • individuální
 • v malých skupinách (2 – 4)
 • firemní kurzy
 • obchodní komunikace
 • příprava na přijímací pohovor
 • specializované kurzy
 • vzdělávací programy EU

Příprava na jazykové zkoušky z angličtiny, ruštiny a češtiny:

 • úrovně A1, A2, B1, B2, C1 (CEFR)
 • certifikované jazykové zkoušky (KET, PET, FCE, CAE, TOEFL, TOEIC, IELTS, BEC)
 • maturitní zkoušky

přijímací zkoušky na střední / vysokou školu

O mně

Odborná praxe

 • Překládám a tlumočím v kombinacích angličtina ‹› čeština ‹› ruština od r. 2000
 • Pedagogická praxe od r. 1985

Vzdělání

 • Magisterské studium –  obor Veřejná správa
 • Magisterské studium –  vysokoškolské pedagogické vzdělání

Odborná kvalifikace

 • Státní jazyková zkouška speciální z češtiny pro obor překladatelský (Praha) – úroveň C 2 (nejvyšší) podle Společného evropského rámce pro jazyky (CEFR)
 • Certificate of Proficiency in English (Cambridge, ESOL) – úroveň C 2 (nejvyšší) podle Společného evropského rámce pro jazyky (CEFR)
 • Dvouleté odborné studium pro překladatele a tlumočníky – Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
  • Angličtina- čeština
  • Čeština – ruština
  • Odborné právnické minimum pro překladatele a tlumočníky
 • Post-graduální studium a stáž – University of Central Florida (UCF) a orgány okresní správy Orange County, Orlando, Florida, USA
  • Státní správa v USA
  • Programy výuky angličtiny pro přistěhovalce
 • Post-graduální kurz – Reformy veřejné správy ve státech Střední Evropy, Univerzita Karlova v Praze

Certifikáty

Hodnocení zákazníků

Kontakty

+420 721 171 142 (Viber, WhatsApp)

translate4u.cz@gmail.com

Instagram
LinkedIn
Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Menu